آیا با ظهور امام زمان (ع) بین مردم تفرقه می افتد؟

پرسش: آیا با ظهور امام زمان (ع) بین مردم تفرقه می افتد؟ مثل کشتن پسر پدر را در جنگ مانند زمان رسو ل الله؟ 

پاسخ: یکی از وظایف مهم حجت خدا و ولی عصر(ع) ارشاد و هدایت مردم است. خداوند انسان را خلق کرد تا با اختیار و انتخاب راه صحیح، به طرف سعادت و کمال حرکت کند. و چون انسان در این حرکت خود نیازمند به راهنمایی و هدایت است، لذا خداوند انبیا را مبعوث به رسالت کرد تا راهنمایان مردم به طرف خوبی‌ها باشند. امامان که جانشینان پیامبر خاتم هستند، نیز در راستای هدایت گری پیامبران، به راهنمایی و ارشاد مردم همت گماردند و امام عصر(ع) نیز همانند دوران غیبت، در عصر ظهور راهنمای مردم به طرف خوبی‌ها خواهند بود.

البته چون در زمان ظهور همه مظاهر شرک و ظلم و فساد از بین می‌رود، لذا اگر انسان کافری دعوت حضرت را پاسخ نداد و بر کفر خود لجاجت ورزید و راه مخالفت با حضرت را در پیش گرفت سرانجامش مرگ و نابودی است. و ممکن است حتی فرزند مؤمنی پدر کافر خود را بکشد. نتیجه آنکه حرکت و هدف اصلی حضرت دعوت به خدا و برقراری رابطه و یکرنگی بین مردم است. ولی اگر عده‌ای به مخالفت برخواستند و به دنبال ایجاد آلودگی در میان جامعه انسانی بودند از بین خواهند رفت.

/ 0 نظر / 6 بازدید