تصفیه حساب

تصفیه حساب

سید نعمة الله جزائرى در انوار نعمانیه باب احوال بعد از مرگ مى نویسد: که در اخبار است مرد مستمندى از دنیا رفت و از صبح که جنازه او را بلند کردند تا به شام از دفنش فارغ نشدند بواسطه کثرت ازدحام و انبوه جمعیت بعدها او را در خواب دیدند، پرسیدند خداوند با تو چه کرد؟ گفت خداوند مرا آمرزید و نیکى و لطف زیادى درباره من فرمود، ولى حساب دقیقى کرد، حتى روزى بر در دکان رفیقم که گندم فروشى داشت نشسته بودم با حال روزه ، هنگام اذان که شد یک دانه از گندمهاى او را برداشته و با دندان خود دو نیمه کردم ، در این موقع بخاطر آمدم که گندم از من نیست آن دانه شکسته را بر روى گندمهاى او افکندم خداوند چنان حسابى کرد که از حسنات من به اندازه نقص قیمت گندمی که شکسته بودم گرفت .

منبع:- انوار نعمانیه ، باب احوال بعد از مرگ

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
سوسن

واویلااااااا پس چی به روز ما میاد اون دنیا!!!!!! خدا خودش بهمون رحم کنه. سلام . ممنون که سر زدی و ممنون از لطف بیکرانت . زحمت کشیدی.