عذاب دروغگو

عذاب دروغگو

روزى رسول اکرم (ص) فرمود دیشب در خواب دیدم که مردى نزد من آمد و گفت برخیز برخاستم. دو مرد را دیدم که یکى ایستاده و در دست خود چیزى شبیه به عصاى آهنین دارد و آن را بر گوشه دهان مرد دیگرى که نشسته است فرو مى‌برد باندازه‌اى فشار مى‌دهد تا میان دو شانه اش مى‌رسد آنگاه بیرون آورد و در طرف دیگر دهان او داخل مى‌کند، طرف اول خوب مى‌شود این قسمت دیگر را هم مانند قبلى پاره مى‌کند به آن شخص که مرا حرکت داد گفتم این چه کسى است و براى چه این طور عذاب مى‌کشد، گفت این مرد دروغگو است که در قبر او را تا روز قیامت این طور کیفر مى‌دهند.

منبع: منتهى ، ج 1، ص 328

/ 0 نظر / 3 بازدید