آموزش زبان آلمانی1

برای یادگیری زبان آلمانی یکسری لغات وجود دارد که در بسیاری از مکالمات آلمانی استفاده می‌شود. که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است امیدواریم ضمن استفاده این کلمات، ما را در کامل نمودن آن یاری کنید.

آلمانی

تلفظ

ترجمه (معنی فارسی)

  Hallo

هالوو

سلام

Guten Tag

گوتِن تاک

روز بخیر

Guten Morgen

گوتِن موگِن

صبح بخیر

Guten Abend

گوتِن أبِند

عصر بخیر

Gute Nacht

گوتِ ناخت

شب بخیر

Tschüs

چی اوس

خداحافظ

Auf Wiedersehen

اوف ویدازن

به امید دیدار

Bitte

بیته

لطفا

  Danke

دانکه

متشکرم

  Ja

یا

بله

  Nein

ناین

خیر

  Entschuldigung

اِنت شول دیگُنگ

متاسفم ، ببخشید

Wie bitte?

وی بیته

چی فرمودید؟

 Ich weiß nicht

ایش وایس نیشت

نمی دانم

 Herr

هغ

آقا

(Ehe) Frau

افغاو

خانم

 Die Stadt

اِش تات

شهر

 Deutsch

دویتچ

 زیان آلمانی

 Ich heiße

ایش هایسه

 نام من ... است.

 Wie geht's?

وی گِتس

چطورید ؟(احوالپرسی غیر رسمی و دوستانه)

 Wie geht es Ihnen?

وی گت اِس آی نِن

حال شما چطور است؟(در احوال پرسی رسمی و مودبانه)

 Wie spät ist es?

وی اِشپت ایست اِس

ساعت چند است؟

 angenehm

آن گِنیم

از ملاقات شما خوشبختم

 Sprechen Sie Englisch?

اِشپِرِخشن زی انگلیش

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟

 Das ist ...

داس ایست

این .... هست.

 Jahre

یاهِغه

سال

  Mutter

موتا

مادر

Vater

فاتا

پدر

Bruder

بغودا

برادر

Tochter

توختا

دختر

Sohn

زوون

پسر

Opa

اُپا

پدر بزرگ

Oma

اُما

مادر بزرگ

Enkel

إنکل

نوه پسری

Enkelin

إنکِلین

نوه دختری

(Ehe)Mann

إه مان

شوهر(همسر)

Eltern

إتان

خانواده(پدر و مادر)

Schwaster

شِستا

خواهر

Geschwister

گیشوِستا

برادران و خواهران

/ 1 نظر / 31 بازدید
پيامک جديد

سلام دوست گلم!دنبال يه سايت مرجع پيامک ميگردي واسه وبلاگت بيا سر بزنن لينکتم ثبت کن بازديد زياد بشه