سفارشات مرحوم قاضی

"سفارشات مرحوم قاضی"

علامه طهرانی می فرماید: روزی در حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) پس از انجام زیارت و نماز در سمت پشت سر نشسته بودم و اتفاقاً در جنب من جناب محترم حجة السلام علامه لاهیجانی انصاری(دامت برکاتة) نشسته بودند و در آن مکان مقدس ذکر مرحوم قاضی به میان آمد و ایشان جملاتی را نقل کردند که آن مرحوم می فرماید: در یک مسجد به نماز نایستید و نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز بروید! و هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید و هر جا دیدید حالپیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید! و خلاصه اینکه توقف در یک مکان بی مورد است و باید دائماً دنبال حال بود و از جمله آنکه: انسان هیچ وقت نباید مأیوس شود و از دیر کرد نتیجه نباید دست از کار سیر و سلوک بردارد زیرا ممکن است کسی با ناخن زمین را بخراشد و سپس ناگهان به اندازه گردن شتر آب زلال و روان جاری شود و از جمله آنکه: کسی که اهتمام او در مقصدش خدا باشد، خداوند امر او را در جمیع مقاصد و شئونش خواهد نمود و از جمله آنکه: روزی از ایشان پرسیدم که در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و یا در امور اخروی و در بن بست کارها به چه ذکری مشغول شوم تا گشایش یابد؟ مرحوم قاضی فرمود: پس از پنج بار صلوات و قرائت آیة الکرسی، در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو"اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من تشاء" تا گشایش یابد. "بار پروردگار من! مرا در حصن و پناهگاه خود و در جوشن و زره محکم قرار بده! و در آنچنان جوشنی که کسانی را که بخواهی قرار می دهی".

 

منبع:"اسوه عارفان"، صادق حسن زاده و محمود طیار مراغی، چاپ نهم، ص31

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
عاشق کوهستان

درود و سلام بر حضرت رضا(ع) و عاشقانش[گل][گل] روحش شاد[گل]