صبر بر فراق

صبر بر فراق

علامه طباطبائی از قول استادشان مرحوم آقای قاضی می فرمودند:
« من از باباطاهر تعجب می کنم که در شعرش چنین سروده:
یکی درد و یکی درمان پســندد                       یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران                پســندم آنچـه را جانان پســندد

چه طور باباطاهر گفته است: اگر جانان، هجران را پسندد، من هم آن را می پسندم.؟!
چگونه انسان می تواند این را بپذیرد؟! عاشق بر هر چیز صبر می کند اما بر فراق، صبر نمی تواند کرد.
مولا علی علیه السلام در دعای کمیل می فرماید: مولا و آقای من! گیرم بر عذاب تو صبر کنم؛ بر دوری تو چگونه شکیبا باشم؟!»

منبع:

مخزن المعارف و اللطائف

 http://ganjinah.mihanblog.com/extrapage/22

/ 0 نظر / 5 بازدید