پیش گویی های حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع)

حضرت امیر علیه السلام در یکى از سخنرانیهاى خود که به پیشگوئى آینده پرداختفرمود:
آگاه باشید: بعد از من ، مردى گشاده گلو و شکم برآمده، معاویه بن ابى سفیان  بر شما مسلط مى شود، هر چه مى یابد مى خورد و دنبال چیزى است که بدست نیاورد. پس او را بکشید، گرچه هرگز نتوانید. آگاه باشید به زودى آن مرد، شما را بر دشنام دادن و بیزارى از من دستور مى دهد، پس اگر شما را به ناسزا گفتن بر من امر کرد و اجبار نمود، مرا دشنام دهید، که براى من سبب رشد و براى شما موجب نجات است، زیرا که من به فطرت اسلام متولد شده ام و در ایمان و هجرت سبقت گرفته ام.

/ 0 نظر / 3 بازدید