دانلود مجموعه سخنرانیهای علما و فضلا

آخرین فایلهای مرحوم آیت الله عبدالکریم حق شناس
  عنوان زمان مرحوم آیت الله حق شناس: عاقل کیست؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 02:45 مرحوم آیت الله حق شناس: اهمیت تهذیب اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:53 مرحوم آیت الله حق شناس: قلب نورانی، چگونه؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 05:24 مرحوم آیت الله حق شناس: طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 02:43 مرحوم آیت الله حق شناس: واعظ نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:21 مرحوم آیت الله حق شناس: ایستادگی در مقابل نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 05:10 مرحوم آیت الله حق شناس: طاعت خدا در علم است / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:30 مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم (2) / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 02:33 مرحوم آیت الله حق شناس: من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:11 مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین خوشبختی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 04:08 مرحوم آیت الله حق شناس: سبک خواندن نماز / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 01:37 مرحوم آیت الله حق شناس: عظمت نماز با تمأنینه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 01:49 مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین هدیه از زبان پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 02:28 مرحوم آیت الله حق شناس: نفس گروگان اعمال / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:17 مرحوم آیت الله حق شناس: غفلت از حضرت حق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:49 مرحوم آیت الله حق شناس: انسان به خودش ضرر می‌زند / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 02:18 مرحوم آیت الله حق شناس: یقین / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 01:59 مرحوم آیت الله حق شناس: انسانیت انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 04:10 مرحوم آیت الله حق شناس: خلوت با پروردگار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 03:20 مرحوم آیت الله حق شناس: قدرت نماز در عاقب بخیری / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان 04:30
 
/ 0 نظر / 103 بازدید