روش های تشخیص عسل طبیعی

روش های تشخیص عسل طبیعی

* مقداری عسل طبیعی را در یک لیوان آب سرد بریزید، اگر عسل حالت چسبناک خود را حفظ کند و دیر در آب حل شد عسل طبیعی است و اگر فوراً در آب حل شد عسل تقلبی است.

* بهترین نوع عسل طبیعی، عسل رس دار است. زیرا تمام ویتامین ها، آنزیم ها، دیاستازهای طبیعی گیاهان و محصول بزاق شفابخش زنبور عسل در آن موجود است. عسل طبیعی به علت داشتن دیاستاز بعد از مدتی ته نشین می شود و شکرک می زند.

* عسل را درون ظرفی ریخته و بعد آن را درون ظرف دیگر بریزید. اگر درون ظرف پر از حباب شد، نشانه طبیعی بودن عسل است.

* مقداری عسل روی شیشه ای بریزید اگر عسل سریعاً وا رفت و پخش شد تقلبی است و اگر لحظه ای سفت و ثابت باقی ماند، عسل طبیعی است.

 

منبع: کتاب عسل درمانی، نویسنده: نظری، منیره دانایی، چاپ اول تابستان 89، ص18

/ 0 نظر / 8 بازدید