خانه مؤ منین در بهشت

هشام بن حکم نقل می کند که مردى از کوهستان خدمت حضرت صادق علیه السلام آمده و ده هزار درهم به ایشان داد و گفت تقاضاى من این است که خانه اى خریدارى فرمائید تا از حج که برگشتم با عیال و اطفال خود در آنجا مسکن کنم و به عزم مکه معظمه خارج شد. چون مراجعت نمود حضرت او را در منزل خود جاى داد و طومارى به او لطف کرد.فرمود خانه اى برایت در بهشت خریدم که حد اول آن متصل است به خانه محمد مصطفى صلى الله علیه و آله و حد دوم به منزل على مرتضى علیه السلام و حد سوم به خانه حسن مجتبى و حد چهارم به خانه حسین بن على علیه السلام .مردکوهستانى که این سخن را شنید گفت قبول کردم و راضى شدم حضرت مبلغ را میان تنگ دستان از فرزندان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام تقسیم کردند و کوهستانى به محل خود بازگشت .چون مدتى گذشت آن مرد مریض شد و بستگان خود را احضار نموده گفت من می دانم آنچه حضرت صادق علیه السلام فرموده راست است و حقیقت دارد خواهش می کنم این طومار را با من دفن کنید. پس از زمان کوتاهى از دنیا رفت،بنا به وصیتش طومار را با او دفن کردند، روز دیگر که آمدند دیدند همان طومار بر روى قبر اوست و به خط سبز روى آن نوشته شده خداوند به آنچه ولى او حضرت صادق علیه السلام وعده داده بود وفا کرد.

منبع:بحار الانوار ج 11، احوال حضرت صادق (ع )

[ ۱۳٩۱/٢/۱٧ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]