"کیسه پول"

آیت الله نجابت شیرازی فرمودند: مرحوم آیت الله شیخ علی محمد بروجردی از تلامذه آقای قاضی فرمود: یک وقت در نجف اشرف در منزل نشسته بودم، حال عجیبی رخ داد؛ طوری شد که کأنه یک نفر مانع نشستن من شد. یک کیسه پول داشتم برداشتم و به بیرون از منزل رفتم. مسافتی که رفتم، در بین راه به مرحوم آیت الله قاضی رسیدم که کنار کوچه ایستاده، فوری به طرف ایشان رفته و ایشان هم لطف فرمودند، آقای قاضی فرمودند: بنده می خواستم مقداری میوه بخرم و خوراک تهیه کنم اما دیدم پول ندارم همین جا ایستادم که خداوند فرجی فرماید. فوراً مقداری پول در آورده و به ایشان تقدیم کردم؛ آقای قاضی هم به اندازه حاجت برداشته و بقیه را به من مسترد داشت و سپس خداحافظی کرده و جدا شدیم. مرحوم آیت الله شیخ علی محمد بروجردی فرمود: تا آن زمان که پول را به آقای قاضی بدهم حال اضطراب داشتم، اما به محض اینکه پول را دادم حال شعف و انبساط روحی زیادی به من دست داد.

 

منبع:"اسوه عارفان"، صادق حسن زاده و محمود طیار مراغی، چاپ نهم، ص27

 

[ ۱۳٩٠/۸/۸ ] [ ۸:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]