"چکیده ای از زندگینامه مرحوم آیت الله حاج میرزاسیدعلی آقاقاضی تبریزی"

 

"قرائت قرآن"

آیت الله شیخ محمد تقی آملی(رضوان الله علیه) می فرمود: من در بحث فقه آیت الله سید علی آقا قاضی شرکت می کردم. روزی از ایشان سوال کردم، آن روز هوا بسیار سرد بود، که ما می خوانیم و می شنویم که عده ای موقع قرائت قرآن کریم جلویشان آفاق باز می شود و غیب و اسرار برای آنها تجلی می کند و در حالی که ما قرآن می خوانیم و چنین اثری نمی بینیم؟! مرحوم قاضی مدت کوتاهی به چهره من نظر کرد سپس فرمود: بلی! آنها قرآن کریم را تلاوت می کنند و با شرایط ویژه، رو به قبله می ایستند، سرشان پوشیده نیست، کلام الله را با هر دو دستشان بلند میکنند، و با تمام وجودشان به آنچه تلاوت می کنند توجه دارند ومی فهمند جلوی چه کسی ایستاده اند، اما تو قرآن را قرائت می کنی در حالی که تا چانه ات زیر کرسی رفته ایی؟! و قرآن را روی زمین می گذاری در آن می نگری؟! آیت الله شیخ محمدتقی آملی می گفت: من همین طور قرآن می خواندم و زیاد به قرآئت آن می پرداختم مثل اینکه مرحوم قاضی با من بود و مراقب و ناظر وقت قرائتم بوده است. بعد از این ماجرا با تمام وجودم به سویش شتافتم و ملازم جلسه هایش شدم.

 

منبع:"اسوه عارفان"، صادق حسن زاده و محمود طیارمراغی، چاپ نهم، ص25

[ ۱۳٩٠/۸/٤ ] [ ۸:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]