کاربر گرامی :

     با سلام، هم اکنون کاربران از 28 استان کشور می توانند از این امکانات پایگاه اینترنتی تبیان، استفاده کنند.

لازم به ذکر است که به هنگام وصل شدن شما به اینترانت قادر خواهید بود به دیگر پایگاههای مذهبی نیز مراجعه کنید. برای مشاهده این پایگاهها اینجا را کلیک کنید.

برای وصل شدن به اینترانت فقط کافی است که به جای Username و Password ی که برای وصل شدن به اینترنت از آن استفاده می کردید کلمه tebyannet را تایپ کنید و به جای شماره تلفن آن بسته به استانی که در آن قرار دارید از لیست زیر شماره مخصوص اینترانت استان خود را وارد کنید:


فهرست مراکز استانی اینترانت تبیان

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی:81202220


مشخصات لازم برای دسترسی به شبکه هوشمند تهران

شماره پشتیبانی:81202220

شماره اتصال به شبکه: 9092302300

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشهد :

شماره شبکه (اتصال):9712010

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 8403287 

 

 مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم :

شماره شبکه (اتصال): 2909510 -  9712912 - 9712913

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2909510

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک :

شماره شبکه (اتصال): 9713001

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3662045- 3667206

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اصفهان :

شماره شبکه (اتصال): 9718227

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2344612

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :

شماره شبکه (اتصال): 9717414

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7255684

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان :

شماره شبکه (اتصال): 9712200

 شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2221191

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بندرعباس :

شماره شبکه (اتصال): 9713000

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3330407

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین :

شماره شبکه (اتصال): 9713312

tebyannetشناسه کاربری:

tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3321051

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شهرکرد :

شماره شبکه (اتصال): 9712245

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2261801

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زاهدان :

شماره شبکه (اتصال): 9713002

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3219017-8

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت همدان :

شماره شبکه (اتصال): 9714256

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 4227903

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اهواز :

شماره شبکه (اتصال): 9713007

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3366636

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت خرم آباد:

شماره شبکه (اتصال): 9713503

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3240043-3240038-40

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تبریز:

شماره شبکه (اتصال):9715020

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:5233954

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شاهرود:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی: 2228873 ، 2238687

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بیرجند:

شماره شبکه (اتصال): 9713100

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: -4449991-8

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بجنورد:

شماره شبکه (اتصال): 9712501

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2256224

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بابل:

شماره شبکه (اتصال): 9712222

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2297419

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شیراز:

شماره شبکه (اتصال): 9712046

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2333706-2350533

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت گرگان:

شماره شبکه (اتصال): 9712010

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2242001

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اردبیل:

شماره شبکه (اتصال): 9717122

 شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7717571

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت سنندج:

شماره شبکه (اتصال): 9712221

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 226804-5

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج:

شماره شبکه (اتصال):2239908

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:2225511 ،2224618

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:

شماره شبکه (اتصال):9717217

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 7233033

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:

شماره شبکه (اتصال):9712235  

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2246212، 2249267

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:

شماره شبکه (اتصال):6659901

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 6605288

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:

شماره شبکه (اتصال):9713400

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 5558251 ، 3554231

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ساری:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2200277

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشکین شهر:

شماره شبکه (اتصال):9715326

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی: ----------

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:

شماره شبکه (اتصال):9712234

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3332124

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زنجان:

شماره شبکه (اتصال):9712421

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3225510

 

[ ۱۳٩۱/۸/۱۳ ] [ ۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]